Information Anlægget Byggetips Galleri Links Aktivitetskalender Nyheder Login
Historie Tilbage

Lidt historie om Århus og jernbanen
Århus blev i 1862 jernbaneknudepunkt for den østjyske længdebane, og kombinationen af havn og jernbane satte for alvor fart i den industrielle udvikling. Der blev oprettet et jernbaneværksted i 1862, det senere Centralværksted.

Der kom flere jernstøberier som f.eks. Frichs i 1854, der udviklede sig til en stor lokomotivfabrik og Aarhus Palmekærnefabrik i 1871, der blev til Århus Oliefabrik og nu hedder AAK Aarhus-Karlshamn. De mange virksomheders store behov for arbejdskraft medførte en sand strøm af tilflyttere fra oplandet. Fra 1850, da Århus var landets fjerdestørste by, og til 1901 voksede indbyggertallet fra 7.886 til 51.814, og Århus var nu landets næststørste by.

I 1900-tallet var Århus en udpræget industri- og havneby, men den blev desuden en by med mange uddannelsesinstitutioner, deriblandt Aarhus Universitet, oprettet i 1928.


1912. Toldboden med Domkirken i baggrunden.
Foto: Lokalhistorisk Samling, Århus
 
1933. Aarhus Universitets første bygning.
Foto: Lokalhistorisk Samling, Århus
De 3 stationsbygninger gennem tiden
Da den første stationsbygning (1862-1884) blev bygget i 1862, placerede man banegården næsten hvor den nuværende er, nemlig med hovedindgangen ud for Ryesgade. Placeringen gjorde dermed, at man fik stationen så tæt på centrum som muligt. Den første banegård var placeret i samme niveau som sporene, hvilket var en nødvendighed, da togene på det tidspunkt ikke kunne klare de stejle stigninger ud af byen mod Randers.


1876. Her et billede af den første station i Århus.
Foto: Lokalhistorisk Samling, Århus
 


Trafikken voksede ganske stærkt, og meget skete de efterfølgende år. I 1867 overgik banerne til staten, og der kom mange nye banelinier i hele landet. Heldigvis havde byen et fortrin, nemlig en velbeliggende havn og en jernbane, der fulgte med tiden. Den banegård, som blev bygget i 1862, blev hurtigt for lille til den stadig stigende trafik. Trods bygningens korte levealder måtte den rives ned og en ny og større blev opført i 1884.

Den 2. stationsbygning (1884-1929) blev en flot bygning i renæssance stil med 2 ens fløje og et stort midterparti. Det hele opført i røde sten. Et smukt bygningsværk, men flere hævdede, at den allerede fra starten var for lille, og de fik hurtigt ret.


1896. Hovedindgangen set fra Ryesgade.
Foto: Lokalhistorisk Samling, Århus
 
1905. Hele bygningen set skråt.
Foto: Lokalhistorisk Samling, Århus


Allerede ved århundredeskiftet trængte problemerne sig på omkring banegårdsforholdene. Perronerne var for smalle, overgangene var farlige for passagererne, og godsmængden hobede sig op overalt. I 1919 blev det besluttet at opføre en ny personbanegård i Århus. Da var jernbanen i Århus knap 60 år gammel, og nu stod man overfor at skulle opføre den tredie banegård. Det var en udvikling ingen havde drømt om, da det hele startede. Byen var vokset, banegården var ikke længere i udkanten af byen, og nu var der kræfter i gang, der ville flytte den længere væk fra byen, men borgerne og handelsstandsforeningerne ville have en banegård, der gik til bymidten. Det blev der megen røre og strid om, men enden på det blev, at banegården skulle ligge, hvor den altid havde ligget. Den nye banegård skulle være en højbanegård, altså således at togene skulle køre under banegårdshallen. Banegårdspladsen skulle løftes og dermed fuldstændig forandres, og der skulle foretages vældige sporomlægninger. En interimistisk træbanegård blev opført, og den kom til at stå i mange år, men med forståelse fra befolkningen og smidighed fra personalet, gik det forbavsende godt. I 1929 var den nye 3. stationsbygning (1929-) færdig, og bygningen fungerer den dag i dag.


1923. Den midlertidige banegård mens byggeriet af den nye banegård stod på. I baggrunden Århus Oliefabrik.
Foto: Lokalhistorisk Samling, Århus
 
1923. Et kig ud over Brunns bro hvor banegraven til venstre bliver udvidet kraftigt.
Foto: Lokalhistorisk Samling, Århus


1929. Den nuværende hovedbanegård står færdig.
Foto: Lokalhistorisk Samling, Århus
 
1929. Den nye flotte banegårdshal.
Foto: Lokalhistorisk Samling, Århus
Andre jernbaner i Århus
Foruden den statslige station, som de fleste er bekendt med, havde byen endestationer for Hammelbanen, Østbanen mod Djursland og Odderbanen (HHJ).

Hammel-Århus Jernbane blev indviet i 1902 og gik i første omgang fra Hammel til Århus. I 1914 blev banen forlænget til Thorsø. I Thorsø havde banen forbindelse til "den skæve" jernbane, der gik fra Bramming til Laurbjerg. Hammelbanens stationsområde i Århus gik fra Søren Frichs vej og langs Carl Blochs gade hvor stationsbygningen ligger. Stationsbygningen findes stadig og huser i dag Århus Bymuseum, som er et besøg værd. Hammelbanen blev nedlagt i 1956.

I 1877 åbnede man Østbanen mod Grenå, som i første omgang blev drevet af Det Østjyske Jernbaneselskab. Ligesom banen fra Randers-Grenå, kom Århus-Ryomgaard banen desværre hurtigt i økonomiske vanskeligheder, og efter flere lovforslag overtog staten i 1881 driften af banen. Århus Østbanegård var endestation for alle banens tog, men i 1933 blev det ændret så togene udgik fra Århus H. I 1979 blev nærbanen Århus-Rosenholm indviet med halvtimes drift mellem Hornslet og Århus, og samtidig indsatte man de nye MR togsæt på strækningen, som den dag i dag stadig er kernen i driften af banen.
 

Hammelbanens endestation i Carl Blochs gade.
Foto: Lokalhistorisk Samling, Århus

Hammelbanens stationsbygning set fra vejen.
Foto/kilde: www.gamlepostkort.dk

Østbanens endestation i Århus.
Foto/kilde: www.gamlepostkort.dk
 
Stationsbygningen på østbanetorvet.
Foto/kilde: www.lundskov.dk
Frichs lokomotivfabrik
Frichs Fabrikker blev startet af Søren Frich. Den 4. september 1854 etablerede han et jernstøberi og maskinbyggeri på hjørnet af Sønder Allé og Søndergade i Århus, der dengang var et ubebygget areal i byens udkant. I starten blev der produceret byggestøbegods og landsbrugsredskaber, men efterhånden blev firmaet leverandør af støbegods til landets møllebyggere og de nyanlagte jernbaner, senere Statsbanernes Centralværksted i Århus.
I 1870'erne og 1880'erne blev virksomheden førende indenfor faget, og med 100 ansatte var virksomheden i 1870 byens største. Allerede ved århundredskiftet beskæftigede virksomheden 300-400 ansatte, og i 1930'erne var der mere end 900 medarbejdere på virksomheden.

Frichs Fabrikker fremstillede i årenes løb specialmaskiner til bl.a. indretninger til margarine- og oliefabrikation, ovne, elektriske anlæg, jernbanemateriel, sporskifter, signaler, drejeskiver og kraner. Fra 1920'erne blev fremstillingen af damplokomotiver til DSB hovedproduktionen, og senere dieseltog (herunder i 1935 lyntog), der også blev solgt til privatbaner og udenlandske baner i Europa, Siam og New Zealand. I 1912 flyttede fabrikken fra Sønder Allé til et helt nyt fabrikskompleks i området, der i dag ligger ved vejen opkaldt efter Frich: Søren Frichs Vej i Åbyhøj. Togproduktionen ophørte helt i 1977, og et par år efter gik virksomheden konkurs. I nogle år fortsatte virksomheden under nye ejere (Kosan) en produktion af bl.a. gasmotorer, indtil den endelige lukning i 1986. I dag er der kontor- og erhvervsvirksomheder i det område hvor fabrikken lå i sin tid.
1934. Frichs Fabrikker set fra luften.
Foto: Lokalhistorisk Samling, Århus
 
1935. Det første MS lyntog forlader fabrikken.
Foto: Lokalhistorisk Samling, Århus
Centralværkstedet i Århus
Centralværkstedet var gennem årene Århus' mest betydningsfulde arbejdsplads, hvor man reparerede lokomotiver, motorvogne og personvogne. Jernbaneværkstedet, som det hed i starten, blev oprettet på området mellem Jægergårdsgade og Hovedbanegården. Det blev oprettet i 1862 af det britiske jernbanekompagni, samtidig med at den første jernbane i Jylland, Aarhus-Langå-Randers, blev sat i drift. I de første år bestod arbejdet hovedsageligt i at samle driftsmateriel, der var leveret fra England. I 1867 overtog staten jernbaneselskabet og De Danske Statsbaner (DSB) blev i 1880 oprettet ved en fusion af det private sjællandske jernbaneselskab og de jysk-fynske baner. Under DSB blev værkstedet gjort til hovedværksted for Jylland-Fyn, og skiftede navn til De Danske Statsbaners Centralværksted - i dagligt tale blot kaldet Centralværkstedet.

I 1999 blev Centralværkstedet i Jægergårdsgade nedlagt, bortset fra komponentværkstedet. I området byggede Århus Kommune sin nye administrationsbygning 'Jægergården'. Efterfølgende er bl.a. storcentret Bruuns Galleri og DGI-Hallen bygget i området.


1940. Oversigt over centralværkstedet med den store skydebro i midten. I baggrunden ses i øvrigt domkirken.
Foto: Lokalhistorisk Samling, Århus
 
1952. Reparation af MO-vogne på værkstedet. Til højre i billedet MX 131 eller MX 132.
Foto: Lokalhistorisk Samling, Århus 
Oversigtsbillede fra ca. 2000

Her et oversigtsbillede af det meste af sporarealet i Århus. Hovedbanegården og havnen øverst til højre i billedet.
Depot, godsbane og personvognsristen på begge sider af Ringgadebroen der krydser hele baneterrænet.
Kilde: City-Map Danmark
Århus station i dag
Stationsbygningen står i dag stort set uændret, som da den blev bygget  i 1920'erne. I forbindelse med åbningen af Brunns Galleri storcenter bag ved banegårdsbygningen er der nu etableret en gennemgang fra banegårdshallen til centret.
Spormæssigt er der blevet fjernet en del spor på Østlige plads mod havnen, og spor 2 og 3 er blevet "blændet" af så man ikke længere kan køre helt igennem til østlige plads.   
 

2008. Hovedindgangen på stationsbygningen.
 
 
2008. Banegårdshallen er stadig imponerende flot.
 

2008. Oversigt over perronerne fra Bruun's galleri.
 
2008. Perronerne set fra Frederiksbro. Til højre Bruun's galleri.

2008. Østlige plads og bagsiden af banegårdsbygningen.
 
2008. Østlige plads. Kun få spor er tilbage.