Information Anlægget Byggetips Galleri Links Aktivitetskalender Nyheder Login
Stationen Tilbage

Århus H fra 1884-1929
Den 2. station i Århus blev placeret på samme sted som den første fra 1862. Faktisk er alle 3 stationsbygninger, der indtil videre har været, placeret på mere eller mindre samme sted. Depotet lå dengang overfor stationsbygningen, og godsbanen lå, hvor rutebil stationen stort set ligger i dag.
 


1896. Her et billede af banesiden med perroner.
Foto: Lokalhistorisk Samling, Århus
 
 
1913. Banegraven før den blev udvidet. I baggrunden den
gamle Bruunsbro.
Foto: Lokalhistorisk Samling, Århus

1905. Her et billede af banesiden med perroner. Billedet
er taget fra den gamle Bruunsbro.
Foto: Lokalhistorisk Samling, Århus
 
1917. Oversigt over området med remisen i forgrunden. Her ses pladsmanglen tydeligt.
Foto: Lokalhistorisk Samling, Århus

1918. Et billede taget fra skråningen mod Bruunsbro og stationen bag ved.
Foto: Lokalhistorisk Samling, Århus
 
1895. Udkørsel ud af byen. Billede taget fra Bruunsbro.
Foto: Lokalhistorisk Samling, Århus
 
Århus H på anlægget
Den nuværende stationsbygning på Århus H ligner rent arkitektonisk lidt den 2. stationsbygning (tegnet af Th. Arboe), som også lå i niveau med sporene før banegårdpladsen blev hævet, som vi kender den i dag. Stationsbygningen er reelt en model af banegården i Bonn fremstillet af Kibri. På sigt er det ideen, at den "rigtige" stationsbygning skal fremstilles og placeres, hvor modellen fra Kibri er placeret i dag. Dog skal det fortsat være den 2. stationsbygning der skal være forbilledet, da den passer bedst ind i det nuværende terræn og layout.

Der findes 4 perronspor og 3 opstillingsspor i forbindelse med stationen. Opstillingssporene benyttes til henstilling af personvogne og togsæt. Perronerne er opbygget af trælister, pap og beklædt med flisepapir der er limet på toppen. Perrontagene er af fabrikatet Pola.

Til venstre for stationen findes en kopi af Frederiksbro og til højre for stationen findes en anden bro, som ikke har noget forbillede. Vi kalder den i daglig tale for Bruunsbro, da den ligger umiddelbart i forbindelse med banegården. Helt bagerst bag ved alle sporene "under" byen, ligger det såkaldte maskinspor, der benyttes af lokomotiver frem og tilbage mellem havn/østlige plads og maskindepotet. Ved at lægge sporet bagved stationen undgås det at forstyrre driften på perronsporene, og man kan derfor uden problemer udveksle lokomotiver uden indblanding fra stationsbestyreren på Århus H, der i forvejen har rigeligt at se til under køreplanskørslen.


Stationsterræn / Perroner set fra øst.
 
Stationsterræn / Perroner set fra vest.


Perroner.


Vores udgave af "Bruunsbro".


Hovedbanegården med forplads.


Et kig under Frederiksbro mod stationen.


Hovedbanegården med overgang og traktorsignaler.


Et tæt kig på perronerne.