Information Anlægget Byggetips Galleri Links Aktivitetskalender Nyheder Login
Ilgodspakhus Tilbage

Ilgodspakhuset i ÅrhusMellem den store banegårdsbygning i Århus og rutebilstationen ligger det gamle Ilgodspakhus.
Som navnet antyder, blev det før i tiden brugt til ilgodsomladning mellem bane og vej, og i 1980'erne blev sporene og perronen i tilknytning til bygningen primært brugt i forbindelse med DSB-nattog. Det var her, man steg af og på sovevognene til og fra København.
I dag bruges det ene perronspor stort set kun når H.M. Dronningen lægger vejen forbi i kongevogn S1. Bygningen har efterfølgende været brugt som DSB-skole og DSB-motionscenter. Fremtiden for bygningen er uvis, men i forbindelse med, at rutebilstationen på sigt skal flyttes hen over sporene øst for banegården, medfører det nok, at bygningen bliver revet ned. 

Ilgodspakhuset ligger på anlægget på samme placering som i virkeligheden, dvs. øst for stationen og ned mod havnen. Der findes 3 perronspor i forbindelse med bygningen. Disse spor benyttes som i datiden til postvogne og sovevogne.
Billeder af ilgodspakhuset


1999. Læsserampe til lastbiler.

1999. Udkørsel mod Nybanegårdsgade.

1999. Trappe op til læsserampe.

1999. Indkørsel til læssepladsen.

1999. Hovedindgangen.

1999. Gavlen der vender mod banegården.

2008. Ilgodspakhuset set fra toppen af Bruuns Galleri storcenter ved siden af banegården.
 
Modellen af ilgodspakhuset bygget af Poul Mathiassen i 2001


Indkørsel ind til læsseområdet.


Hovedindgangen.

Gavlen mod øst.

Vejen slår et sving forbi bygningen.

Læsserampen til lastbiler kan skimtes til venstre.

Perron og spor på banesiden.