Information Anlægget Byggetips Galleri Links Aktivitetskalender Nyheder Login
Århus maskindepot Tilbage

Maskindepotet i Århus

Det gamle maskindepot lå oprindeligt overfor stationsbygningen inde i midtbyen.
Da behovet for mere plads opstod, og da man i løbet af 20'erne begyndte bygningen af den nuværende stationsbygning, blev depotet flyttet til Sonnesgade, som lå længere væk fra byens centrum.

Da GM-feberen begyndte sit indtog i starten af 60'erne, blev Århus hjemsted for litra MY, MX og senere MZ. I dag er drejeskiven væk og bygningerne bruges primært til vedligeholdelse af togsæt.1973. Depotområdet med den gamle MO-remise til venstre. Til højre ses GM-remisen med værksted.
Foto: Henrik Livbjerg Hansen
 
 
1999. MO-remisen har måttet vige pladsen for værksted til togsæt. GM-materiellet sætter fortsat sit præg.
Foto: Henrik Livbjerg Hansen

1981. Oliebeholdere med vingehjul. 
Foto: Ukendt
 
2001. GM maskiner foran GM remisen/værkstedet.
Foto: Steen L. EriksenDepotet på anlægget

På anlægget er maskindepotet delt op i 3 områder. Drejeskive med rund remise, lyntogs/togsæt remise og et område til parkering af de mange diesellokomotiver, som efterhånden sætter et stort præg på hele depotet. Den store runde remise er et Vollmer byggesæt og drejeskiven er fra Roco.

Der er også blevet plads til de karakteristiske oliebeholdere, som findes i flere byer. Disse er lavet af 3 vinbeholdere og efterfølgende malet med hvid spraymaling. Hegnet på toppen er loddet sammen med tråd, trappen er fra et Faller byggesæt og vingehjulet på beholderne er printet på en farveprinter og efterfølgende limet på.

Bag ved rundremisen ligger den store lyntogsremise, som også er hjemmelavet. Forbilledet er GM depotet i Århus. Modellen er forlænget således, at der kan holde lyntog eller IC3 togsæt parkeret. Desuden er antallet af spor mindre, da der pga. pladsforholdene på anlægget kun er plads til 3 spor. 

Engang i fremtiden er det muligt, at den store ringremise forsvinder til fordel for et rigtigt dieseldepot i samme stil som det, man kendte fra Århus. Drejeskiven forventes bibeholdt.DSB-dieselolietanke som i virkeligheden.


Den gamle ringremise fra damptiden er stadig i brug.


Lyntogs- og togsætremisen.


Parkering af diesellokomotiver.


Den gamle ringremise med foranliggende drejeskive eksisterer dog endnu.


Maskindepotet set ”sådan lidt fra oven”.