Information Anlægget Byggetips Galleri Links Aktivitetskalender Nyheder Login
Poster Tilbage

Poster i Århus


I sin storhedstid havde man 6 signalposter til at styre hele stationsområdet på Århus.

Den største af bygningerne var post 1, som var placeret hvor banen mod syd og nord skilte hinanden. Fra
post 1 styrede man ind og udkørsel til rangerbanegården (Fra Kongsvang i syd og fra Brabrand i nord). Derudover styrede post 1 også ind og udkørslerne til Århus Hovedbanegård fra nord og syd strækningen.

Post 2 lå ikke langt fra post 1. Fra post 2 styrede man nedløb over 1. rangerryg, sammen med  hovedbremsen til at bremse vognen efter rangerryggen. Post 3 styrede nedløb over 2. ranggeryg der lå i mellem Ringgadebroen og Skovgårdsgade. Pga. pladsmangel er der ikke blevet plads til post 3 på anlægget.

Post 4 lå lige ud for maskindepotet. Herfra styrede man maskindepotet (når dette ikke var stedbetjent), samt indkørsel i spor 407 som var det længste ankomstspor med direkte forbindelse til afgangsristen.

Post 5 var den egentlige kommando post i Århus og havde det overordnede ansvar for trafikken i Århus.
Det var bl.a. her stationslederen holdte til. Herfra styrede man alle perronspor og signaler i forbindelse med disse. Post 5 var placeret lige under Frederiksbroen, så man havde udsigt til perronerne og personvognsristen.

Den sidste signalpost var Post 6. Den var placeret på Østlige plads - altså området efter stationsbygningen ned mod havnen. Fra post 6 styrede man sporskifter og signaler på hele Østlige plads, samt Grenåbanen til Hornslet.

Alle posterne er i dag revet ned og erstattet af én bygning der ligger ved Hallsti, lige vest for Frederiksbro.
Post 1 - i virkelighed og model
(bygget af Poul Mathiassen i starten af 90'erne)


1985. Post 1 i virkeligheden.


1999. Post 1 i virkeligheden.


Post 1 i model.

Post 1 i model.
Post 2 - i virkelighed og model
(bygget af Poul Mathiassen i starten af 90'erne)


1985. Post 2 i virkeligheden.


1985. Post 2 i virkeligheden.


Post 2 i model.

Post 2 i model.
Post 4 - i virkelighed og model
(bygget af Poul Mathiassen i starten af 90'erne)


1985. Post 4 i virkeligheden.
 

Post 4 i model.

Post 4 i model.
Kommandopost 5 - i virkelighed og model (bygget af Poul Mathiassen i starten af 90'erne)


1999. Kommandopost 5 i virkeligheden.Kommandopost 5 i model.

Kommandopost 5 i model.
Post 6 - i virkelighed og model (bygget af Poul Mathiassen i starten af 90'erne)


1999. Post 6 i virkeligheden.


1999. Post 6 i virkeligheden

Post 6 i model.

Post 6 i model.