Information Anlægget Byggetips Galleri Links Aktivitetskalender Nyheder Login
Historie Tilbage

Lidt historie om Hinnerup og jernbanen
Hinnerup kan takke greve Christian Emil Frijs af Frijsenborg for, at den østjydske længdebane i dag går igennem byen. I årene 1860-67 byggede greven, med den berømte arkitekt Meldal som hjælper, det nuværende pragtslot Frijsenborg ved Hammel. Og det var netop i disse år man projekterede den første del af den østjydske længdebane - den da enkeltsporede strækning Århus-Randers. I samme årrække var grev Frijs indenrigsminister og ansvarlig for jernbaneanlæggene i Danmark og med held fik han placeret en station i Hinnerup. Dog med den klausul fra DSB's side at greven skulle sørge for, at en by voksede op omkring jernbanestationen. På denne måde fik Hinnerup bl.a. sin cellulosefabrik, da råvaren - træmasse - til denne virksomhed netop kommer fra skovbrug i de nærliggende Frijsenborg skove som greven naturligvis ejede.

En vej var nødvendig både for cellulosefabrikken og ikke mindst for Frijsenborg Gods og for grevskabet samt for Hammel, der nu på en måde havde Hinnerup som "port" mod resten af landet i kraft af jernbanen. Derfor lavede greven en privat skovvej med navnet Linen (navnet skulle betyde: den lige vej), der udgår fra hovedtrappen til Frijsenborg Slot ved Hammel og strækker sig 12,5 km øst mod Hinnerup, og ender ved det sidste ledvogterhus ved Bølvadsvej, lige før landevej 505 i Hinnerup. Linen er i dag fortsat en privat vej og man må derfor ikke køre i bil eller ride til hest på den. Men man må gerne gå og cykle da det er en "naturvej" med grusbelægning, og den vedligeholdes af skovvæsenet. Det er i øvrigt Danmarks længste privatanlagte skovvej.

Læs mere om Hinnerups historie her1908. Vejstrækningen "Linen" der er 12,5 km lang og går  fra Frijsenborg v/Hammel til Bølvadsvej i Hinnerup.
Foto: Hinnerup egnsarkiv.
 
1960. Industrien blomstrer op i forbindelse med jernbanen kommer til byen. Her ses den gamle trævarefabrik.
Foto: Hinnerup egnsarkiv.
Oversigtsbillede fra ca. 1977

Her et oversigtsbillede af stationen med den lokale fællesforenings siloer til venstre i billedet. I midten af billedet ses
pakhuset og stationsbygningen, som ligger på østsiden af de 4 spor. Til højre for stationen er stationsforstanderens urtehave.
Stationen nedlægges
Op igennem 70'erne blev togene der standsede i Hinnerup færre og færre og de gamle MO-vogne fra 30'erne bidrog ikke just med tog til tiden og god komfort for de rejsende. I takt med dalende passagertal på strækningen og den generelle fremgang af bilismen, valgte DSB i 1977 at nedlægge stationen.
Ironisk nok indsatte DSB samme år de nye og moderne MR-tog, som måske kunne bidrage til øget persontrafik og dermed redde Hinnerup som stationsby, men på det tidspunkt var det altså besluttet at nedlægge stationen.
Hinnerup atter stoppested
Knap 17 år efter stationen blev nedlagt blev Hinnerup Station genåbnet den 29. maj 1994.
Efter genåbningen af Hinnerup "togstop", som man kalder det i dag, bruges den gamle bygning ikke som station, men som aktivitetscenter for byens ældre. Billetsalget foregår nu fra Hinnerup bibliotek & kulturhus der sjovt nok ligger lige der hvor byens første stationsbygning lå.


2003. Hinnerup togstop dags dato.

2003. Hinnerup bibliotek og kulturhus.