Information Anlægget Byggetips Galleri Links Aktivitetskalender Nyheder Login
Stationsbygningen Tilbage

Stationsbygningen i Hinnerup
Da den østjydske jernbane i 1862 kom til Hinnerup, valgte man at lægge stationsbygningen på vestsiden af sporene, samme side som Frijsenborgskoven. Den nuværende stationsbygning blev bygget i 1919 og blev placeret på den modsatte side - altså på samme side som byen. Daværende stationsforstander Ishøj og familie boede i lejligheden på 1. sal af stationen. Stationen blev samtidigt også indrettet som posthus.1910. Længst til venstre i billedet, ses den første stations-bygning i Hinnerup. Bygningen blev taget i brug i 1862. Til højre ses en del af husene på den nuværende stationsplads. Kranen blev brugt til læsning af træstammer fra Frijsenborg skoven.

1919. Man er endnu ikke blevet færdig med at indrette sporene efter den nye perron. Mændene med kasketter var ansat ved stationen. Stationsforstander Ishøj står som nr. 3 (i hvid kittel) på perronen.Billeder af stationen og pakhuset taget sidst i 80'erne


Et kig mod nord, med siloerne i baggrunden.


Stationen set mod syd.

Hovedbygningen tæt på.

Pakhuset set fra vejsiden.

Retirade bygningen.Modellen bygget af Poul Mathiassen i starten af 90'erne

Stationen set modsatte sidd af banen.

Hovedbygningen tæt på.

Pakhuset fra bane siden.
Pakhuset fra perronssiden.

Retirade bygningen.
Her står man på perronen og ser mod nord.