Information Anlægget Byggetips Galleri Links Aktivitetskalender Nyheder Login
Remisen Tilbage

Depot og remise i Skanderborg
Den første remise blev bygget i 1889 med plads til 8 maskiner. Samtidig blev sporene udvidet med rangerspor og sporskifter. Senere blev remisen udvidet til 15 porte, og bag remisen blev opholdsbygningen ligeledes udvidet. Den ret store kulgård blev senere indskrænket, så der blev plads til 4 opstillingsspor, og værkstedet blev udvidet ved at inddrage en del af remisen til det formål. Det skete i midten af 1930'rne.

Depotområdet kom efterhånden til at omfatte remise, værksted, opholdsbygning, drejeskive, kulgård, kulkran samt vandtårn. En væsentlig årsag hertil var Skanderborgs betydning som knudepunkt for det nord-syd gående hovedspor og forbindelsen til Silkeborg, et forhold der på et tidspunkt endog førte til snak om at flytte centralværkstedet til Skanderborg, men det blev dog ikke til noget. Faktisk var der lige efter 2. verdenskrig beskæftiget op mod 100 personer på stationen og i værkstedet.

Maskindepotet fungerede nogenlunde intakt helt frem til slutningen af 1960'rne.
Damplokomotiverne blev efterhånden udskiftet med diesellokomotiver og de overflødiggjorte dampmaskiner blev opmagasineret på opstillingssporene - også kaldet lokomotivkirkegården - for senere at blive ophugget eller overført til bl.a. museer og veteranbaner. Hele depotområdet blev fjernet i løbet af 1970'rne forud for og i forbindelse med omlægningen af sporene og bygningen af den nye station omkring 1980.


1902. Tog afgår fra Skanderborg mod Århus. Remisen med vandtårnet kan skimtes midt i billedet.

1939. Oversigtskort over sporanlægget i og omkring remisen.Billeder af remisen, vandtårnet, drejeskiven og depot området


Et kig i retning mod Århus.


Vandtårn og remise.

1966. Skanderborg station er blevet parkeringsplads for udtjente lokomotiver og vogne.

1966. Remise og lokomotiver.
 

Vandtårnet.

1966. Parkeret materiel.
Remise, vandtårn og kulkran på anlægget.
På grund af pladsmangel på anlægget indeholder modellen af remisen kun 7 porte. Af samme årsag er remisen placeret på den "forkerte" side af hovedsporene i forhold til virkeligheden. Drejeskiven er et Fleischmann fabrikat, hvor det lille skur er fjernet for at gi' drejeskiven et dansk look.
 

Remisen med de 7 porte.

Kulgård.

Kulkran og vandtårn.
Kulkran, vandtårn og remise.

Kulkran, vandtårn og remise.
Remise.