Information Anlægget Byggetips Galleri Links Aktivitetskalender Nyheder Login
Stationsbygningen Tilbage

Stationsbygningen & pakhuset i Skanderborg
Stationens hovedbygning rummede i sin østlige del ventesal og restaurant, opholdsrum og spiserum for personale, toiletter og teknikrum. I den vestlige del var der stationskontor, rejsegodsekspedition, ventesal og som rosinen i pølseenden et beskedent postkontor. På 2. sal i den midterste del havde stationsforstanderen oprindeligt sin bolig.

I begyndelsen af 1970’rne blev restauranten nedlagt og i stedet blev anlagt en såkaldt superkiosk. Ligeledes blev det beskedne postkontor udvidet. Men disse ombygninger kom kun til at fungere i få år indtil hele den gamle station blev erstattet af nybygninger.

Pakhuset rummede i sin vestlige ende et toldkontor.
   

1870.

1910. Midt i billedet ses stationsbygningen, til venstre ses jernbanehotellet og til højre beboelseshuset Nonne-
bjerg.

1968.
 
1968.
Billeder af stationen og pakhuset taget i omkring 1970-80.


1980.


1980.

1979. Posthus til venstre.
 

1970'erne. Krydset mellem Banegårdsvej, Ryvej, Låsbyvej og Jernbanevej.

1980. Perron 1.
1980. Perron 1 med bl.a. kiosk.

1980. Nedgang til perronspor 2 og 3.
1980. Pakhuset.

1980. Pakhuset.

1980. Pakhuset.

1980. Pakhuset med toldkontor nærmest.

1980. Pakhuset med toldkontor nærmest.
Modellen af station og pakhus bygget af Poul Mathiassen i starten af 90'erne

Posthus til venstre.

Hovedbygningen tæt på.

Hovedbygningen med parkeringspladser foran.
Perron 1.

Toldkontoret.
Toldkontor og pakhus.

Pakhusets læsserampe.
Læsserampe for lastbiler.