Information Anlægget Byggetips Galleri Links Aktivitetskalender Nyheder Login
Aktiviteterne i klubben Tilbage

Køreplankørsel
Udflugter
Udstillinger
Aktiviteterne i klubben omfatter først og fremmest bygning af anlægget og kørsel med det rullende materiel.

Byggearbejdet består typisk af følgende hovedområder:
  • Opbygning af anlægsflade i træ

  • Sporanlæg

  • Elektronik og styreanlæg

  • Anlæg af terræn

  • Fremstilling af bygninger, eks. huse og baggrunde

Der er således mulighed for at arbejde med vidt forskellige emner, idet hvert område omfatter mange detaljer og variationsmuligheder.

Det rullende materiel er også et vigtigt emne for beskæftigelsen i klubben, hvad enten det drejer sig om bygning, ombygning, eller udveksling af gode råd og synspunkter.


Opbygning af sporterræn ved Hou station.
Kabling af den elektriske styring til privatbanen.
Landskabsopbygning ved overgangen til privatbaneafsnittet.


Opmærkning af sportavlen til Skanderborg station.
Elektrisk tilslutning af lysdioder i sportavle.
Opstribning på vejanlæg ved Århus H.