Information Anlægget Byggetips Galleri Links Aktivitetskalender Nyheder Login
Skanderborg station Tilbage
Historie
Stationen
Depot & Remise
Frøforsyningen
Byen
Billeder

Skanderborg station på anlægget
Skanderborg Station ligger på den dobbeltsporede hovedstrækning mellem Hinnerup/Hørning (opstillingsrist) og Nyborg/Kolding.

Det første man møder når man kommer fra Hinnerup er Låsbybroen, hvorefter man kommer ind på selve  stationsområdet. Med 5 perronspor og tilslutning til privatbane/sidebane, er der rig mulighed for udveksling af rejsende mellem de 2 baneselskaber. Foruden 5 perronspor råder stationen desuden over flere gods og læssespor. Stationen har eget depot kan primært damplokomotiver få vand og kul efter en hård dags arbejde. Efter man har passeret stationen, drejer hovedsporene en kraftig bue bag om depotet, for herefter at forsvinde i en tunnel forrest på anlægget.

Samtlige bygninger er modeller af bygninger, der engang lå i tilknytning til stationen. Foruden hovedbygning og pakhus, er der lavet komplette modeller af remise, vandtårn og kommandoposter, samt relief (halve) modeller af byhusene bag stationen.


Skanderborg station set i retning mod Hinnerup.

Skanderborg station set i retning mod Kolding/Nyborg.
Området omkring stationen


Indkørsel mod Skanderborg fra Hinnerup. Sporene passerer under Låsbyvejbroen.
 
Indkørsel mod Skanderborg fra Kolding/Nyborg.

Kommandopost øst.
 
Kommandopost vest.

Til venstre ses privatbanen med retning gennem tunnelen mod Hou.
 
Låsbyvejbroen krydser hovedsporene mod Hinnerup.
 

Låsbylandevejen set fra stationen.
 
A. Bloms virksomhed for landbrugsmaskiner som baggrundkulisse.