Information Anlægget Byggetips Galleri Links Aktivitetskalender Nyheder Login
Hinnerup station Tilbage
Historie
Stationen
Kroen
Realskolen
Anton C. Nielsen
Billeder

Hinnerup station på anlægget
Hinnerup Station ligger i virkeligheden nord for Århus på strækningen mod Randers, men hos os har den fundet plads på den dobbeltsporede hovedstrækning mellem Århus og Skanderborg. Det er en 4-sporet gennemkørselsstation med mulighed for at foretage overhalinger i begge retninger, hvilket ofte benyttes til overhaling af  godstog, som afventer indkørsel til Godsbanegården i Århus eller blot må vige for hurtigere kørende tog. Da der er  mere end 5 meter mellem indkørselssignalerne kan selv de største tog som befarer anlægget overhales i Hinnerup.

Samtlige bygninger er modeller af dem som ligger (lå) i tilknytning til stationen. Foruden hovedbygning og pakhus er der lavet komplette modeller af kroen og realskolen samt relief (halve) modeller af byhusene bag stationen - alle placeret på de korrekte positioner. Blokposten ved baneoverskæringen er imidlertid blevet flyttet hen i stationens sydlige ende, da der i den nordlige ende i fri fantasi er opført en Hjorth Lorentsen bro som spænder over alle 4 togvejsspor.


Hinnerup station med bykulissen i baggrunden.

Hinnerup station i retning mod Århus.


Umiddelbart før broen ligger afgreningssporskifterne til de to vigespor samt den transversal, som benyttes af tog der afgår fra spor 3 i retning mod Århus til at komme i det rette (det højre) spor.

Stationen betjenes fortrinsvis af regionaltog, men der standser også et enkelt IC-tog i hver retning om dagen, hvor der uden omstigning er forbindelse til/fra København. Ellers er det normale, at der skal skiftes fra regionaltoget i enten Århus eller Skanderborg.

Stationen har eget pakhus til stykgodsforsendelser og et posthus i forbindelse med stationen som fortsat modtager posten via bane. Stationen råder over 2 læssespor og en privat sportilslutning tilhørende den lokale foderstofforretning og der er fortsat en del gods at køre med. Således består det daglige godstog typisk af 5-6 vogne med stykgods, træ fra Frisenborgskoven, leverance til det lokale øldepot samt korn og foderstofprodukter fra DLG.

Til at flytte rundt med godsvognene i løbet af dagen råder stationen over en rangertraktor (Köf, Mh o.l), der er henstillet i den lille remise. Traktoren er formelt stationeret i Århus, hvor den også bliver vedligeholdt (olieskift m.v.), og da sporene i Hinnerup alle krummer den samme vej, skal traktoren med jævne mellemrum til Århus for at blive vendt, så hjulene slides ensartet.Diverse bygninger i området omkring stationen
Mange af de bygninger der findes omkring stationsområdet er også lavet i model. De fleste er lavet som baggrundskulisser pga. pladsmangel på anlægget, men mange er også lavet som hele eller halve bygninger/huse for at give området det helt rigtige look. Realskolen og kroen, som er nogle af de mest markante bygninger i området, er lavet som hele huse i deres korrekte 1:87 størrelser. Netop de 2 bygninger kan du finde mere information om ved at klikke på disse i menuen til venstre. Herunder finder du nogle af de huse/kulisser der er lavet i model.


OBS: Hold musen over billederne for at skifte mellem forbillede og model.


Hinnerup Brogaard.

Butik på stationspladsen.

Hus på stationspladsen.

Tværgade set mod Søndergade.

Signalhuset ved jernbaneoverskæringen på Vestergade.